-->Skip to main content
Cita prèvia Descarregar resultats

TSAM I RIA

 

El Departament de Tècniques Semiautomàtiques i Manuals (TSAM) treballa amb un catàleg amplíssim de proves (més de 1.200) que s’engloben en diverses àrees tècniques de laboratori de rutina i d’analítica especial de referència. Es tracta d’un departament que es caracteritza per la transversalitat de les plataformes, orientades a aprofitar al màxim els recursos tecnològics, logístics i informàtics de diferents àrees d’anàlisi. 

El Departament de Radioimmunoanàlisi (RIA), per la seva banda, compta amb una de les instal·lacions adaptades per a anàlisi RIA més grans, amb un volum diari de més de 1.000 resultats. 

L’equip dels dos departaments té una sòlida trajectòria en l’àmbit de la salut privada i està format per més de 39 professionals, facultatius i tècnics amb formació acreditada en laboratori d’anàlisis clíniques. 

¿Què fem?

El TSAM disposa de diferents àrees tecnològiques i de coneixement com les següents, especialment focalitzades en proves de referència: immunofluorescència (IFI), enzimoimmunoanàlisi (EIA), electroforesi, quimioluminescència, ELIA-ImmunoCap, aglutinacions, espectrometria, Immunoblot, etc. 

Específicament, l’activitat assistencial d’aquest departament permet oferir cobertura diagnòstica en diverses àrees d’anàlisi: 

Per diagnosticar i pronosticar malalties produïdes per autoanticossos, fer-ne el seguiment i veure’n l’evolució. Per exemple, la malaltia celíaca o la malaltia del lupus eritematós (dins de les malalties de la síndrome antifosfolipídica).    

Amb les proves de detecció d’anticossos enfront del virus SARS-CoV-2, virus Zika o serologia vacunal de la ràbia, Streptococcus pneumoniae i toxina tetànica, entre d’altres.

En què destaquen les proves del cribratge de trisomies 21, 18 i 13 en el primer i segon trimestre de l’embaràs i el cribratge i diagnòstic de preeclàmpsia de manera primerenca.

a través de l’anàlisi de marcadors tumorals (antigen de les cèl·lules escamoses, CA72.4, Cyfra21.1, HE4, NSE, etc.).

Diagnòstic i seguiment de l’osteoporosi a partir de l’avaluació de marcadors com la fosfatasa alcalina òssia, β-CrossLaps (β-CTX), telopèptid N-terminal del col·lagen tipus I (NTX).

Mitjançant l'estudi d’anticossos IgE i IgA específics davant d’al·lèrgens de tipus alimentari, respiratori, ocupacionals o farmacològics.

D’altra banda, el Departament de RIA inclou aquelles tècniques que no s’han pogut traslladar a àrees més automatitzades o de cromatografia on el mètode gold standard segueix sent el RIA. Atès que la quantitat d’anàlisis amb què treballa aquesta unitat és gran, el nivell d’automatització és important per poder atendre-les. 

Cal destacar que el Departament de RIA pot oferir suport davant d’avaries d’equips de l’àrea d’automatització i de química analítica (cromatografia i quimioluminescència), perquè es tenen estudis d’intercanviabilitat entre algunes tècniques de l’àrea d’automatització i química analítica. Aquest servei de suport garanteix que els resultats es lliuren a temps, encara que hi hagi incidències tècniques.

¿Què ens diferencia?

La visió transversal del *Departament de TSAM permet col·laborar estretament amb altres departaments, la qual cosa es tradueix en una millor gestió i traçabilitat de les mostres i un temps de resposta assistencial més curt, en què els terminis per a les proves de mitjana i alta rotació no superen els 2-5 dies.

També cal destacar que els departaments de TSAM i RIA posen a disposició de l’especialista vies de comunicació ràpides directes o mitjançant el departament de suport per tal d’assessorar o facilitar la interpretació dels resultats, tenint en compte les situacions clíniques específiques dels pacients.

Acreditacions

Un gran nombre de les tècniques que ofereixen aquests departaments tenen l’acreditació ISO 15189 dins de les àrees diagnòstiques que hem comentat anteriorment. L’abast d’aquesta acreditació es pot consultar en l’enllaç següent: (Veure acreditació)

Solicita Información

Contacte

Nota informativa sobre el ciberataque acontecido en Synlab ITALIA

El pasado 18 de Abril Synlab Italia se vio afectada por las consecuencias de un ciberataque. Como precaución y, de acuerdo con los procedimientos de seguridad de la información de Synlab, todos los sistemas en Italia fueron desactivados. Como resultado, las operaciones de Synlab en Italia se vieron suspendidas. Se estableció un equipo de trabajo con expertos internos y externos para mitigar el impacto, restaurar los sistemas y se alertó a las autoridades con quien se ha colaborado estrechamente.

Las operaciones fuera de Italia NO se vieron afectadas por este incidente.

Con fecha 30 de abril Synlab Italia ha restaurado sus operaciones y retomará los servicios a pacientes y clientes en Italia.

Synlab está comprometida en mantener los más altos estándares de seguridad e integridad.