-->Skip to main content
Cita prèvia Descarregar resultats

Politica de qualitat

SYNLAB, compromís de qualitat

SYNLAB satisfà les necessitats dels teus clients complint amb uns nivells de qualitat estandarditzats i demostrables, basats en ISO 9001, ISO 14001, ISO 15189, ISO 17025 o estàndards CAT, segons que correspongui. Això inclou complir tots els requisits legals i reglamentaris aplicables.

Consulta el nostres certificats:

Nota: el llistat d’Anàlisis Acreditades es pot sol·licitar a la nostra Unitat de Gestió de Qualitat.

El nostre objectiu és oferir un servei de qualitat en totes les categories de diagnòstic en benefici de la teva salut.

L’activitat de la nostra organització es basa en una ètica i deontologia professional que ofereix el millor servei diagnòstic amb la màxima qualitat tècnica, humana i capacitat innovadora a costos controlats.

Politica de qualitat

SYNLAB defineix i aplica procediments per seleccionar els millors proveïdors de materials, reactius i equips, per formar tot el personal implicat directament o indirectament en la tasca analítica i per executar els mecanismes de control intern i extern de la qualitat dels processos.

Alhora, com a proveïdor de serveis orientats al client, s’assegura l’autocontrol de l’organització per aconseguir una millora continuada en tots els processos i serveis del laboratori i en tots els aspectes relatius a la seguretat del pacient, i es promou l’ús de l’enfocament a processos i el pensament basat en riscos.

SYNLAB té el compromís ferm de capacitar, conscienciar i motivar tot el personal per aconseguir un avanç professional continu i promoure el treball en equip.

El compromís que assumeix la Direcció amb la Política de la Qualitat implica tenir els recursos necessaris perquè es conegui, s’entengui i s’implanti en tots els nivells de l’organització.

Política ambiental

SYNLAB implementa un sistema de gestió ambiental segons la norma UNE-EN-ISO 14001 amb el compromís de protegir el medi ambient, en què s’inclou la prevenció de la contaminació. Per complir amb aquest compromís, SYNLAB:

  • Identifica i avalua els aspectes ambientals amb l’objectiu de reduir i minimitzar els consums, els abocaments, les emissions i els residus que impactin sobre el medi ambient per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible.
  • Compleix tots els requisits legals aplicables i d’altres que se subscriguin.
  • Estableix i revisa objectius i metes ambientals per millorar contínuament el sistema de gestió ambiental.
  • Determina els riscos relacionats amb els aspectes ambientals, els requisits legals i altres condicions de l’organització.
  • Assegura la disponibilitat dels recursos necessaris perquè la Política Ambiental es conegui, s’entengui i s’implanti en tots els nivells de l’organització i perquè estigui a disposició del públic.
  • Controla la forma en què es generen i es distribueixen els serveis o productes mitjançant el cicle de vida, cosa que minimitza molt l’impacte ambiental.
  • Potencia la conscienciació i sensibilització ambiental entre els usuaris del sistema i els treballadors.
Contacte

Advertencia sobre ciberdelincuencia

Recientemente han estado circulando ofertas de empleo fraudulentas con intenciones de suplantación de identidad (phishing), en las que se pide información personal a los solicitantes de empleo. Por favor, verifique la autenticidad de cualquier correo electrónico que reciba.

En SYNLAB, no pedimos a los solicitantes de empleo más información personal por e-mail o WhatsApp. Si se encuentra con una situación de este tipo, le rogamos que nos lo comunique (aquí) para que podamos verificar su autenticidad antes de responder.

Su seguridad y privacidad son nuestra prioridad.
¡Gracias por su atención, colaboración y confianza!El contenido que hemos preparado requiere una formación especializada para poder interpretarse.