-->Skip to main content
Cita prèvia Descarregar resultats

Microbiologia

La missió del Departament de Microbiologia i Parasitologia és oferir un diagnòstic microbiològic ràpid i precís, la qual cosa és fonamental per tractar i curar un pacient, ja que permet administrar el tractament adequat i evitar possibles fracassos terapèutics amb tractaments empírics. A més, s’evita l’augment o la selecció de resistències.  Per aconseguir-ho, el laboratori té sistemes automatitzats de sembra, incubació i lectura que permeten la microbiologia digital. A més, l’automatització dels antibiogrames,  l’ús de tècniques d’espectrometria de masses per identificar microorganismes i les tècniques de biologia molecular contribueixen a reduir al màxim els terminis de lliurament.

L’equip del departament està format per facultatius de l’especialitat clínica en microbiologia i parasitologia, llicenciats i tècnics de laboratori. Aquest equip col·labora activament en la gestió de les resistències i la vigilància epidemiològica. És membre de l’equip PROA en hospitals i proporciona informes de resistències acumulades, tant a hospitals i centres de curta o llarga estada, com als serveis nacionals i regionals de vigilància epidemiològica. Tot això d’acord amb la normativa europea.

¿Què fem?

El Departamento de se encuentra organizado en 3 áreas de trabajo:

L’àrea té un sistema automatitzat de sembra, incubació i imatge (WCA BD Kiestra) que permet assegurar la qualitat de la sembra i incubació, a més de digitalitzar la lectura mitjançant imatges de les plaques de cultiu. La identificació de tots els microorganismes (bacteris i fongs) es fa amb tècniques d’espectrometria de masses (matrix-assisted laser desorption / ionization time-of-flight mass spectrometry) Maldi-tof MS. La lectura d’aquests resultats, interpretats pel microbiòleg, permet detectar mecanismes de resistència i comunicar-los al metge o a l'hospital com a resultat crític. També es fan PCR real time (PCR-RT) per a organismes que suposen avisos crítics en centres hospitalaris.

En aquesta àrea es fan cultius de micobacteris en medi sòlid Löwenstein i en medi líquid amb sistema automatitzat. Fer servir els dos medis permet cobrir tot l’espectre de detecció de micobacteris tuberculosos i no tuberculosos (atípics) i detectar en menys temps les mostres positives per utilitzar el medi líquid, cosa que accelera el lliurament del resultat. 

La identificació específica dels micobacteris es fa mitjançant la tècnica d’espectrometria de masses Maldi-tof MS. Això fa possible identificar més espècies de micobacteris no tuberculosos (atípics) i en menys temps. En aquesta àrea es duen a terme els antibiogrames per a les mostres positives per micobacteris tuberculosos (MTC). També es realitzen tècniques de PCR-RT per detectar micobacteris tuberculosos a partir de mostra directa i el perfil de resistència a la isoniazida i a rifampicina.

En aquesta àrea s’estudien tota mena de mostres biològiques (femta, sang, pell, ferides, etc.) per detectar protozous, helmints i artròpodes d’interès clínic. L’observació microscòpica de les mostres biològiques o dels aïllats es completa amb tincions específiques o amb la detecció d’alguns antígens parasitaris o PCR-RT d’algunes espècies paràsites. 

¿Què ens diferencia?

Automatitzar part de les tècniques i optimitzar els processos ens permet millorar el temps de resposta i complir amb els terminis de lliurament establerts.

El departament proporciona vies de comunicació ràpides i directes als clínics, o bé mitjançant el departament de suport. A més, gestiona la comunicació dels avisos crítics als centres i hospitals per telèfon o correu electrònic.

Acreditacions

El departament té tècniques certificades d’acord amb els requisits de la norma ISO-9001:2015. L’abast d’aquesta acreditació es pot consultar en l’enllaç següent:   Politica de qualitat. 

Solicita Información

Contacte

Nota informativa sobre el ciberataque acontecido en Synlab ITALIA

El pasado 18 de Abril Synlab Italia se vio afectada por las consecuencias de un ciberataque. Como precaución y, de acuerdo con los procedimientos de seguridad de la información de Synlab, todos los sistemas en Italia fueron desactivados. Como resultado, las operaciones de Synlab en Italia se vieron suspendidas. Se estableció un equipo de trabajo con expertos internos y externos para mitigar el impacto, restaurar los sistemas y se alertó a las autoridades con quien se ha colaborado estrechamente.

Las operaciones fuera de Italia NO se vieron afectadas por este incidente.

Con fecha 30 de abril Synlab Italia ha restaurado sus operaciones y retomará los servicios a pacientes y clientes en Italia.

Synlab está comprometida en mantener los más altos estándares de seguridad e integridad.