-->Skip to main content
Cita prèvia Descarregar resultats

Toxicologia

El Departament de Toxicologia té un ampli catàleg de serveis i centra la seva activitat en els camps d’aplicació següents: Estudi de biomarcadors d’exposició laboral, monitoratge farmacològic basat en paràmetres farmacocinètics, determinació de drogues d’abús i elements traça, anàlisi de vitamines, amines biogèniques, aminoàcids i àcids orgànics, àcids grassos i pesticides, i estudis metabolòmics. Per poder oferir aquests serveis, el laboratori disposa de metodologia i d’instruments d’avantguarda i de referència, entre els quals destaquen UHPLC/MS-MS, UHPLC-QTOF, GC/MS, ICP/MS

L’equip del departament està format per professionals facultatius i tècnics que tenen més de 20 anys d’experiència en el sector i, per tant, destaca pel seu coneixement en la matèria clínica i laboral i en l’ús de la tecnologia necessària per a aquest tipus d’estudis.

¿Què fem?

Un dels principals objectius laborals i mediambientals és identificar i quantificar els efectes adversos associats a l’exposició a substàncies químiques, agents físics i biològics. Aquestes anàlisis permeten a l’especialista monitorar els treballadors per tal de valorar el potencial perill d’exposició i assegurar que la concentració de l’agent tòxic no superi valors nocius sobre la base de la regulació o de recomanacions d’organismes competents.

En l’àmbit clínic, es fan anàlisis per al diagnòstic d’osteoporosi, malalties metabòliques, estrès oxidatiu, estat de les vitamines, seguiment d’hormones i neurotransmissors. També es porta a terme el monitoratge de fàrmacs terapèutics i la seva toxicitat, com ara antiepilèptics, antidepressius, immunosupressors, benzodiazepines, neurolèptics i antidepressius tricíclics. 

L’objectiu d’aquesta àrea és determinar el consum, la intoxicació o el seguiment del tractament de substàncies psicoactives, els seus metabòlits i fàrmacs. La principal competència és confirmar drogues d’abús en mostres biològiques procedents del cribratge mitjançant immunoassaig o tests ràpids. 

Es fan assajos en mostres de saliva, sang, orina, cabells, suor i en mostres no biològiques. Els escenaris per a aquestes anàlisis són requeriments judicials, per controlar el consum en l’àmbit laboral o per peticions privades.

Seguim un estricte protocol de cadena de custòdia, fet que permet emprar els resultats obtinguts en l’àmbit judicial i, en cas necessari, donar suport en judicis per ratificar el resultat obtingut de l’anàlisi.

El laboratori té una àrea exclusiva on es duu a terme tot el procediment, des de l’extracció de la mostra fins a l’emissió dels resultats. Es determinen múltiples elements de manera simultània en matrius, com orina, sèrum, sang o cabells. Entre les principals aplicacions, hi ha l’anàlisi d’elements per determinar exposició laboral, anàlisi d’oligoelements essencials per a l’organisme, detecció de deficiències dietètiques en tractaments o bioacumulació de metalls pesants derivats d’una pròtesi.

¿Què ens diferencia?

La finalitat d’aquest departament és oferir el millor servei i estar a l’última en les tecnologies i les aplicacions més noves, com les drogues emergents (compostos molt potents que es mouen en el mercat il·legal i que se sintetitzen per tal de no detectar-se amb els mètodes d’anàlisi convencionals), la proteòmica bacteriana i vírica, el dopatge, els esteroides, etc. 

Els nostres especialistes ofereixen un servei de consulta per valorar i interpretar resultats, i assessoren sobre els nivells d’exposició o l’elecció d’anàlisis per avaluar correctament el pacient. També donen assistència de peritatge en processos judicials com a experts tècnics en matèria de drogues d’abús i consum d’alcohol i, a més, fan els estudis de drogues d’abús en diferents matrius per als cossos i forces de seguretat de l’Estat a escala regional i nacional.

Acreditacions

El departament té l’acreditació ISO 15189 per a diverses magnituds i l’acreditació  ISO 17025 per determinar alcohol en sang i orina, i drogues d’abús en saliva, sang i orina. Consulta d´acreditacions/certificats disponible a la secció Política de qualitat.

Solicita Información

Contacte