-->Skip to main content
Cita prèvia Descarregar resultats

Salut de la Dona

Tenim un ampli catàleg de proves analítiques que permet al ginecòleg oferir un servei integral diagnòstic i personalitzat per a la dona, en què es posa èmfasi en el diagnòstic prenatal i diagnòstic de càncer femení o malalties d’origen infecciós.

SYNLAB va ser pioner a introduir el test genètic prenatal no invasiu a Europa i també va ser el primer laboratori a escala mundial a aplicar la tecnologia de seqüenciació massiva (WGS) bidireccional tipus paired-end en aquest tipus d’estudis genètics.

Tecnologia avançada

Apostem per les noves tecnologies aplicades a la biologia molecular i a la genètica i invertim contínuament en les plataformes més avançades de seqüenciació massiva d’ADN que han revolucionat el concepte de prevenció i tractament personalitzat del pacient.

Control analític destinat a valorar els possibles efectes adversos de prendre anticonceptius orals en pacients amb factors de risc.

PREVENCIÓ DE PATOLOGIA CERVICAL

 • CITOLOGIA

  Anàlisi anatomopatològica de mostres de citologia convencional, citologia en medi líquid i PAAF.

 • PAPIL·LOMAVIRUS (detecció i tipatge)

  Detecció del virus del papil·loma humà (VPH) i tipificació de 14 genotips associats a un alt risc oncogènic (VPH 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 i 68) i dos de baix risc (VPH 6 i 11).

El cribratge d’infeccions de transmissió sexual es fa mitjançant tècniques bacteriològiques, serològiques i moleculars en funció del microorganisme que cal estudiar.

Determinar l’hormona antimulleriana permet avaluar indirectament la quantitat i qualitat dels oòcits que té una dona com a reserva, així com predir l’inici de la menopausa o confirmar la sospita de síndrome d’ovari poliquístic (SOP), abans d’indicar algunes tècniques de reproducció assistida.

preconGEN és un estudi de portadors de malalties monogèniques recessives o lligades al cromosoma X en parelles, receptors o donants per seqüenciació NGS. 

Disposem de les tècniques més avançades i precises per detectar hormones implicades en la funció tiroidal o de l’eix hipotalàmic-pituïtari-adrenal/gonadal, inclosa la cromatografia líquida d’alta resolució (HPLC) o els immunoassaigs per RIA.

Per realitzar seminogrames fem servir els sistemes d’anàlisi més avançats, com el sistema CASA SCA, amb la qual cosa ens assegurem d’obtenir uns resultats fiables, lineals i precisos

En cas d’infertilitat, els estudis genètics previs a la parella o al fetus han ajudat a entendre i redirigir el tractament de les parelles amb problemes.

Permet detectar anomalies numèriques i estructurals en la dotació cromosòmica d’un individu.

 • Detecció i anàlisi de variacions en el nombre de còpies, guanys i pèrdues, amb una resolució 100 vegades superior al cariotip constitucional.
 • Cobertura d’exons en més de 354 gens associats amb trastorns del desenvolupament identificats en els projectes DDD i ClinGen.
 • Taxa d’error inferior i menys temps per lliurar resultats; no cal fer un cultiu cel·lular abans de l’assaig.

Permet detectar anomalies numèriques i estructurals en la dotació cromosòmica d’un individu.

 • HIPERCOAGULABILITAT EN L’EMBARÀS
  Estudi de trombofílies adquirides o hereditàries mitjançant anàlisi bioquímica o detecció de mutacions genètiques implicades en avortaments de repetició i en el desenvolupament de tromboembolisme venós.
 • RISC ANEUPLOÏDIES 1T
  Determinació de la concentració de la fracció beta lliure de la gonadotropina coriònica (fβ hCG) i la proteïna plasmàtica A associada a l’embaràs (PAPP-A).
 • GMDpredict
  Prova genètica de predisposició a Diabetis Mellitus Gestacional (GDM).
 • Sexe Fetal
  Detecció molecular del gen SRY mitjançant anàlisi d’ADN fetal lliure present en la sang materna.
 • neoBona
  Cribratge prenatal no invasiu per a aneuploïdies més freqüents (cromosomes 13, 18 i 21)..
 • PREECLÀMPSIA TEST | CRIBRATGE
  Prova de cribratge per determinar el risc de preeclàmpsia (PE) en el primer trimestre.

 • RhD FETAL
  Anàlisi d’ADN lliure fetal en sang materna per detectar exons específics del gen RhD mitjançant PCR quantitativa a temps real.
 • RISC ANEUPLOÏDIES 2T
  Determinació de la concentració d’alfafetoproteïna (AFP), gonadotropina coriònica humana (hCG) i inhibina A, marcadors presents a la sang de la mare que procedeixen del fetus i la placenta.
 • TEST DE O ́SULLIVAN
  És una prova diagnòstica de diabetis gestacional que es fa al voltant de les setmanes 24 i 28 de gestació.
 • PREECLÀMPSIA TEST | CRIBRATGE
  Anàlisi diagnòstica per determinar el risc de PE en el segon o tercer trimestre.
 • DETECCIÓ D’INFECCIONS CONGÈNITES EN LÍQUID AMNIÒTIC
  A partir de la setmana 19 de gestació podem detectar, amb tècniques moleculars, les principals infeccions transmissibles de mare a fetus: Toxoplasmosi, rubèola, varicel·la, parvovirus...

 • PRESÈNCIA DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE
  Detecció de Streptococcus agalactie en mostra vaginal i fecal per valorar l’administració de profilaxi antibiòtica intrapart.

myNewbornDNA - Cribratge de malalties genètiques accionables d’aparició primerenca. Aquesta prova analitza 407 gens implicats en el desenvolupament de malalties de tipus metabòlic, endocrí, autoimmune, neurològic, sordesa i altres patologies com la fibrosi quística o la deficiència de biotinidasa, a través de la seqüenciació de l’exoma complet.

Oferim les tècniques més avançades i precises per detectar hormones que es veuen alterades durant la menopausa.

Determinació de marcadors bioquímics de remodelat per identificar pacients amb un risc de fractura més gran i monitorar respostes terapèutiques.

 • BRCA+16 GENS
  Predisposició hereditària al càncer de mama, ovari i endometri.
 • PANELS ESPECÍFICS
  Predisposició hereditària al càncer de mama, ovari i endometri.

ONCOTYPE DX Y PROSIGNA
Signatures genètiques per pronosticar i tractar el càncer de mama.

 • BIÒPSIES
 • TINCIONS IHC
  Detecció d’antígens en mostra de teixit per diagnosticar i tipificar malalties com el càncer, cosa que permet, al seu torn, valorar la presència de factors predictius de resposta terapèutica (Her2/neu, PDL1, ER i PR, entre d’altres).

Tècniques més avançades de patologia molecular per diagnosticar tumors, tant de mama com d’ovari (exemple: BRCA1 i BRCA2 en teixit per determinar l’ús o no d’Olaparib en pacients amb càncer).

Consell genètic online SYNLAB

Disposa d’una plataforma de consell genètic en línia, ONMEDICALL, amb la qual l’especialista pot rebre, mitjançant videoconferència, assessorament genètic dels experts de SYNLAB sense cap cost addicional. 

Servei 360º 
automatizació y traçabilitat

 • 01
  Recollida de la mostra

  que organitza el nostre Departament de Logística amb la freqüència necessària per a cada client.

 • 02
  Processament de la mostra

  en els temps indicats.

 • 03
  Emissió de l’informe

  en el format més adequat per a cada client (paper, via telemàtica o accedint a la nostra plataforma).

 • 04
  Consell genètic Online

  (ONMEDICALL)

Solicita Información

Contacte

Nota informativa sobre el ciberataque acontecido en Synlab ITALIA

El pasado 18 de Abril Synlab Italia se vio afectada por las consecuencias de un ciberataque. Como precaución y, de acuerdo con los procedimientos de seguridad de la información de Synlab, todos los sistemas en Italia fueron desactivados. Como resultado, las operaciones de Synlab en Italia se vieron suspendidas. Se estableció un equipo de trabajo con expertos internos y externos para mitigar el impacto, restaurar los sistemas y se alertó a las autoridades con quien se ha colaborado estrechamente.

Las operaciones fuera de Italia NO se vieron afectadas por este incidente.

Con fecha 30 de abril Synlab Italia ha restaurado sus operaciones y retomará los servicios a pacientes y clientes en Italia.

Synlab está comprometida en mantener los más altos estándares de seguridad e integridad.